วิธีแจ้งฝาก-ถอน

วิธีแจ้งฝาก-ถอน

วิธีแจ้งฝาก-ถอน(Deposit-Withdraw)

วิธีการฝาก

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผู้ใช้งานของลูกค้า ***เมื่อเข้าหน้าเว็บให้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

วิธีฝากถอน-02

ขั้นตอนที่ 2

กดปุ่ม ฝาก/ถอน จะแสดงหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก-ถอนเงิน

วิธีฝากถอน-03

ขั้นตอนที่ 3

เลือกหัวข้อ การฝากเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามตัวอย่างรูปภาพ

วิธีฝากถอน-04

วิธีการถอน

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผู้ใช้งานของลูกค้า ***เมื่อเข้าหน้าเว็บให้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

วิธีฝากถอน-02

ขั้นตอนที่ 2

กดปุ่ม ฝาก/ถอน จะแสดงหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก-ถอนเงิน

วิธีฝากถอน-03

ขั้นตอนที่ 3

เลือกหัวข้อ การถอนเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามตัวอย่างรูปภาพ

วิธีฝากถอน-05